چهارشنبه, ۲۷ تیر ۱۳۹۷

www.isc-kerman.com

Banner New 5p

تحقق بالندگي ونشاط قوه قضائيه با فضاي علمي وپژوهشي

نماينده عالي قوه قضائيه در استان کرمان : بالندگي ونشاط قوه قضائيه در فضاي علمي وپژوهشي محقق مي شود.

حجت السلام "علي توکلي" در نشست با اعضاي انجمن ایرانی جرم شناسي شاخه کرمان گفت : دادگستري همواره پشتيبان فعاليتهاي تحقيقي وپژوهشي است وتحقق بالندگي ونشاط قوه قضائيه در فضاي علمي وپژوهشي خواهد بود.

وي افزود : بايد در حوزه جرم وجرم شناسي نحوه برخورد با جرم ومجرم را مورد برررسي وتحليل قرارداد تا از صدور احکام نتایج کارامد تری اخذ نمود.

رئيس کل دادگستري استان کرمان با اشاره به رسيدگي به پرونده بزه کار دردستگاه قضائي اظهارداشت : بايد راهکاري براي بررسي نقش بزه ديده نيز پديد آيد تا بتوان درسايه آن ارتکاب جرم را در جامعه به حداقل رساند.

وي ادامه داد : در مسائل اجتماعي ودر حوزه خانواده نیز بايد بخشي از مسائل را با کاربر روي بزه دیده حل وفصل نمود .

حجت السلام توکلي يادآور شد: تخلف درحوزه ادارات ومديريتها نيز نيازمند برخورد متفاوت وسختيگيرانه تري است زيرا تخلف يک مدير هم سوء استفاده از جايگاه خودش را دارد وهم به اعتبار يک اداره لطمه وارد نموده است .

وي با اشاره نقش معاونت اجتماعي وپيشگيري از وقوع جرم دادگستري استان افزود:انجمن جرم شناسي مي تواند با همکاري معاونت اجتماعي وپيشگيري از وقع جرم دادگستري که داراي تحقيقات وتجربيات ارزنده اي در حوزه پيشگيري از وقوع جرم است همکاري داشته وبه نتايج مطلوب واثرگذاري براي جامعه برسد .

لینک خبر :  http://dadgostari-kr.ir/Default.aspx?tabid=2626&mid=4785&ctl=ArticleView&articleId=39638

 

دفتر مرکزی :   ضلع شمالی پارک مطهری -  برج تجارت نوین – طبقه همکف  -  انجمن ایرانی جرم شناسی مرکز کرمان

تلفن :  32535277- 034

info@isc-kerman.com