چهارشنبه, ۲۷ تیر ۱۳۹۷

www.isc-kerman.com

Banner New 5p

دیدار اعضاي انجمن ایرانی جرم شناسي شاخه کرمان با رئيس کل دادگستري

اعضاي انجمن ایرانی جرم شناسي شاخه کرمان با رئيس کل دادگستري استان کرمان ديدار وگفتگوکردند.

دادستان عمومي وانقلاب کرمان در اين جلسه گفت: با توجه به نبود هيچ متولي درامر پژوهش وتحقيقات جامع علمي در حوزه جرم در استان ، اين خلأ احساس وبا بررسي ومکاتبه ومشورت با اساتيد حقوق جزا وجرم شناس سنگ بناي تشکيل اين انجمن نهاده شد.

"يداله موحد" افزود: اين انجمن بنا دارد با استفاده از همه ظرفيتهاي استان از جمله معاونت اجتماعي وپيشگيري از وقوع جرم دادگستري استان ،معاونت اجتماعي استانداري ، معاونت اجتماعي نیروی انتظامی ودانشگاه وکليه مجموعه هایي که در شناخت جرم نقش دارند در جهت اهدافش استفاده نمايد.

مدعی العموم ابراز اميدواري کرد : این انجمن با همکاري وتعامل تمامي مجموعه ها مرتبط در استان گامهاي مثبت و محکمی برداشته و به نتايج ملموس وکارامدي در حوزه شناخت جرم و عوامل دخیل در کم یا زیاد شدن آن برسد .

 لینک خبر :  http://dadgostari-kr.ir/Default.aspx?tabid=2626&mid=4785&ctl=ArticleView&articleId=39637

 

دفتر مرکزی :   ضلع شمالی پارک مطهری -  برج تجارت نوین – طبقه همکف  -  انجمن ایرانی جرم شناسی مرکز کرمان

تلفن :  32535277- 034

info@isc-kerman.com