چهارشنبه, ۲۷ تیر ۱۳۹۷

www.isc-kerman.com

Banner New 5p

بنیانگذاران

  • دکتر علی حسین نجفی ابرند آبادی
  • دکتر محمد علی اردبیلی
  • دکتر حسین میرمحمد صادقی
  • دکتر جعفر کوشا

هیات موسس انجمن ایرانی جرم شناسی مرکز کرمان

 

 

محسن اسماعیلیان   

عضو هیات مدیره مرکز امور مشاوران قوه قضاییه استان کرمان

وکیل پایه یک دادگستری

 

 

دکتر محمد امینی زاده

عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

 

  

دکتر محمد مهدی انجم شعاع

معاون سازمان ثبت و اسناد کل کشور

 

 

دکتر پوپک دبستانی کرمانی  

عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

وکیل پایه یک دادگستری

 

 

دکتر محمود روح الامینی

عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

 

 

نرگس شاه پسند زاده

وکیل پایه یک دادگستری

 

 

دکتر مجید شعبانی

عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان کرمان

وکیل پایه یک دادگستری

 

 

دکتر محمد عارفی

وکیل پایه یک دادگستری

مدرس دانشگاه

 

 

مهندس محمد رضا معمارزاده کرمانی

عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

کارشناس حقوق - مهندس عمران

 

 

یدالله موحد

رئیس کل دادگستری استان کرمان

 

دفتر مرکزی :   ضلع شمالی پارک مطهری -  برج تجارت نوین – طبقه همکف  -  انجمن ایرانی جرم شناسی مرکز کرمان

تلفن :  32535277- 034

info@isc-kerman.com